Intern Persondatapolitik

Persondatapolitik for ansøgninger

Adventurous Bar Catering [ABC], Horsensgade 1, 2100 København Ø, finans@julebaren.dk, CVR-nr. 41518790, er dataansvarlig for oplysninger, som er indeholdt i ansøgninger eller som led i en ansættelsesproces.

ABC behandler de oplysninger, som ansøgere fremkommer med i deres ansøgninger, herunder navn, adresse, uddannelse, erhvervserfaring mv., dvs. som udgangspunkt alene almindelige oplysninger. Hjemlen til at behandle ansøgerens oplysninger findes i persondataforordningens artikel 6, litra a (samtykke), litra b (foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt) og litra f (interessevaretagelse).

Hvis ABC ønsker at indhente og behandle personfølsomme oplysninger, f.eks. straffeattest eller helbredsoplysninger, vil dette kun ske efter samtykke fra den pågældende ansøger. Det anbefales derfor ikke at frembringe personfølsomme oplysninger såsom race, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, straffeforhold mv. i ansøgningen.  Det er ikke lovpligtigt at oplyse disse personfølsomme oplysninger, men et manglende samtykke kan få betydning for et ansættelsesforhold således, at der muligvis ikke kan ske ansættelse, hvis et sådant samtykke ikke afgives. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder og stillingens karakter.

Hvis ansøgeren får ansættelse i ABC, overføres de oplysninger, som er indhentet i forbindelse med ansættelsesproceduren til en personalemappe.

Hvis en ansøger får afslag, kan ABC gemme ansøgerens oplysninger i op til et halvt år efter afslaget. Hvis der kommer andre stillinger, der matcher ansøgerens profil, kan ABC henvende sig til ansøgeren med henblik på besættelse af denne stilling. Ansøgninger slettes efter 6 mdr., medmindre ansøgeren giver tilladelse til, at ABC kan gemme ansøgningen i længere tid.

Ansøgeren har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger ABC har om ansøgeren. Ansøgeren har ligeledes ret til at få rettet oplysninger, hvis disse er ukorrekte, ligesom ansøgeren har ret til at komme med indsigelse, anmodning om sletning eller begrænsning af ansøgerens oplysninger. Dette rettes til DPO, Nikolaj Læsøe, på tlf. 30497320,  eller mail nl@adventurousbar.dk.

Kun ansatte i ABC, der som led i deres arbejde har behov for kendskab til ansøgerens oplysninger, har adgang hertil.  ABC’s sikkerhedsprocedurer bliver løbende efterset på baggrund af nyere teknologisk udvikling.

Hvis du oplever, at behandlingen af dine personoplysninger sker i modstrid med lovgivningen, og du ikke er tilfreds med kommunikationen med virksomheden, kan du rette henvendelse til Datatilsynet i Borgergade 28, 5, 1300 København K, eller via mail til dt@datatilsynet.dk.

Virksomhedsoplysninger
Amagerbrogade 66, 2300 København  S
Adventurous Bar Catering ApS
CVR: 41518790

Kontakt
Michael Hansen
Kundeservice
tlf. 28687422
mail: michael@adventurousbar.dk

Bogholderi
mail: finans@adventurousbar.dk